Facebook YouTube Google+
Бакалавър

        ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


     Киберсигурност и защита на информационните системи

     Кибер разузнаване и стратегически мениджмънт

     Национална сигурност и противодействие на киберпрестъпността

         Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

        Противодействие на тероризма


           


        ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

         Стопанско управление

         Управление на бизнес информационните технологии

         Управление на софтуерните технологии


 

        ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"


         Счетоводство и контрол

         ФинансиКарта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |