Facebook YouTube Google+
Магистър

        ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

   

         Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

        Противодействие на тероризма


           

 

        ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

         Стопанско управление

 

        ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

 

         Счетоводство и контрол

         ФинансиКарта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |