Facebook YouTube Google+
Магистър

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


           Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

          Противодействие на тероризма


           

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

            Стопанско управление

            Управление на бизнес информационните технологии

            Управление на софтуерните технологии


 

         ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"


           Счетоводство и контрол

           ФинансиКарта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |