Facebook YouTube Google+
Учебни занятия и изпитни сесии
Разписание на учебните занятия през 2016/2017 учебна година
Бакалавър
4 курс редовно обучение   4 курс задочно обучение
 
Магистър 

1-ви курс / II семестър
 
Магистър - 2 семестъра
 
Магистър - 3 семестъра
 
Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред
 
2-ри курс / II семестър
График на изпитната сесия степен Бакалавър
4 курс редовно обучение   4 курс задочно обучение
График на ликвидационна сесия
1 курс редовно и задочно обучение
2 курс редовно и задочно обучение
3 курс редовно и задочно обучение
4 курс редовно и задочно обучение

Извънредна ликвидационна сесия

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |