Facebook YouTube Google+
Учебни занятия и изпитни сесии
График на ликвидационна сесия
I-ви курс редовно и задочно обучение
 
Първи семестър          Втори семестър
 
II-ри курс редовно и задочно обучение
 
Първи семестър          Втори семестър
 
III-ти курс редовно и задочно обучение
 
Първи семестър          Втори семестър

IV-ти курс редовно и задочно обучение

Първи семестър          Втори семестър
 
 
 
Извънредна ликвидационна сесия
Извънредна ликвидационна сесия
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |