Facebook YouTube Google+
Учебни занятия и изпитни сесии
График на изпитната сесия степен Бакалавър

1 курс редовно обучение   1 курс задочно обучение
2 курс редовно обучение   2 курс задочно обучение
3 курс редовно обучение   3 курс задочно обучение

График на изпитната сесия степен Магистър
1-ви курс / II семестър
 
 
Маркетинг - 2 семестъра
Мениджмънт на сигурността и обществения ред - 2 семестъра
Национална сигурност и антитерористична дейност - 2 семестъра
Публична администрация - 2 семстъра
Счетоводство и контрол - 2 семестъра
Счетоводство и одит - 2 семестъра
Управление на проекти - 2 семестъра
Управление на човешките ресурси - 2 семестъра
Финанси - 2 семестъра
 
Бизнес администрация - 3 семестъра
Криминалистика - 3 семестъра
Маркетинг - 3 семестъра
Международна сигурност и противодействие на тероризма - 3 семестъра
Национална сигурност и антитерористична дейност - 3 семестъра
Управление на човешките ресурси - 3 семестъра
Финанси - 3 семестъра
 
2-ри курс / II семестър
 
Бизнес администрация
Мениджмънт на антитерористичната дейност
Счетоводство и контрол
График на ликвидационна сесия
I-ви курс редовно и задочно обучение
 
 
II-ри курс редовно и задочно обучение
 
 
III-ти курс редовно и задочно обучение
 

IV-ти курс редовно и задочно обучение

 
 
 
Извънредна ликвидационна сесия
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |