Facebook YouTube Google+
Учебни занятия и изпитни сесии
Разписание на учебните занятия през 2017/2018 учебна година
Бакалавър

1 курс редовно обучение   1 курс задочно обучение
2 курс редовно обучение   2 курс задочно обучение
3 курс редовно обучение   3 курс задочно обучение
 
Магистър 

1-ви курс / II семестър
 
Магистър - 2 семестъра

Мениджмънт на сигурността и обществения ред
Национална сигурност и антитерористична дейност
Стопанско управление - Публична администрация
Счетоводство
Счетоводство и контрол
Финанси
 
Магистър - 3 семестъра
 
Криминалистика
Международна сигурност и противодействие на тероризма
Национална сигурност и антитерористична дейност
Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред
Стопанско управление - Бизнес администрация
Счетоводство и контрол
Финанси
 
2-ри курс / II семестър
 
Стопанско управление - Бизнес администрация
График на изпитната сесия степен Бакалавър

1 курс редовно обучение   1 курс задочно обучение
2 курс редовно обучение   2 курс задочно обучение
3 курс редовно обучение   3 курс задочно обучение

4 курс редовно обучение   4 курс задочно обучение
График на изпитната сесия степен Магистър
1-ви курс / II семестър
 
 
Маркетинг - 2 семестъра
Мениджмънт на сигурността и обществения ред - 2 семестъра
Национална сигурност и антитерористична дейност - 2 семестъра
Публична администрация - 2 семстъра
Счетоводство и контрол - 2 семестъра
Счетоводство и одит - 2 семестъра
Управление на проекти - 2 семестъра
Управление на човешките ресурси - 2 семестъра
Финанси - 2 семестъра
 
Бизнес администрация - 3 семестъра
Криминалистика - 3 семестъра
Маркетинг - 3 семестъра
Международна сигурност и противодействие на тероризма - 3 семестъра
Национална сигурност и антитерористична дейност - 3 семестъра
Управление на човешките ресурси - 3 семестъра
Финанси - 3 семестъра
 
2-ри курс / II семестър
 
Бизнес администрация
Мениджмънт на антитерористичната дейност
Счетоводство и контрол
График на ликвидационна сесия
1 курс редовно и задочно обучение
2 курс редовно и задочно обучение
3 курс редовно и задочно обучение
4 курс редовно и задочно обучение

Извънредна ликвидационна сесия

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |