Facebook YouTube Google+
Специалности

Бакалавърски програми - обучение


Магистърски програми - обучение

 
Висше училище по сигурност и иконoмика
Пловдив 4004, бул. "Кукленско шосе" № 13
тел. за контакт: 032/ 260 974
Радослава Сенгалевич
уеб сайт: www.vusi.bg
ел. поща: ksk@vusi.bg

София 1000, ул. "Г.С. Раковски" № 108, офис 105
тел. за контакт: 02/4238320
Ани Хосен, Милена Лафчиева
ел.поща: sofia@vusi.bg

Хасково 6300 ,бул.”Ст.Стамболов”8
тел.за контакти: 0886096 704
Ваня Стоянова


Нови специалности

КИБЕРСИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

КИБЕР РАЗУЗНАВАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КИБЕРПРЕСТЪПНОСТТА

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |