Facebook YouTube Google+
Стипендии за отличен успех
Висшето училище по сигурност и икономика мотивира и стимулира своите отлични и най-добри студенти, като им отпуска годишна стипендия.
Ръководството на ВУСИ планира и прави всичко възможно броят на стипендиите през новата учебна 2017/2018 г. да бъде удвоен.
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |