Facebook YouTube Google+

05.02.2018

Временен свободен достъп до списанията на CEEOL
До 28 февруари 2018 година, със съдействието на Българският информационен консорциум, библиотеката осигурява временен достъп до списанията на Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
CEEOL е онлайн архив, който предоставя достъп до пълния текст на статии от  научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Съдържанието на материалите е от Централна, Източна и Югоизточна Европа или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва 1862 заглавия, като българските периодични издания са 118.

Достъпът до базата данни се осъществява от мрежата на висшето училище от адрес: www.ceeol.com

Допълнителна информация можете да получите в библиотеката.
Ползотворно търсене!
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |