Facebook YouTube Google+

13.12.2017

Достъп до дигиталната библиотека на „Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015”
Със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява безплатен достъп до дигиталната колекция на „Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015".
Платформата предоставя за ползване български периодични издания в електронен вариант. Изданията са с академична, научна и образователна тематика в областта на културата и изкуството. Дигиталната библиотека е предназначена само за четене.

Достъпът до базата данни се осъществява от адрес: https://hemuslibrary.com/wp-login.php, с потребителско име и парола.
Допълнителна информация можете да получите в библиотеката.
Ползотворно търсене!
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |