Facebook YouTube Google+

15.12.2017

Гинка Конярска: "Благодаря на студентите на ВУСИ за възможността да участвам в организираната от тях кръгла маса"
„Високо оценявам инициативата на студентите на ВУСИ да организират кръгла маса по повод 10-годишното членство на България в Европейския съюз, която да очертае напредъка, перспективите за развитие и предизвикателствата. Сърдечно им благодаря за възможността да изнеса презентация за „Ролята на Агенция „Митници“ в председателството на Съвета на ЕС“. Желая много бъдещи успехи на всички студенти във Висшето училище по сигурност и икономика и нека съхранят жаждата си за повече знания!“

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |