Facebook YouTube Google+

29.01.2018

Курсове за повишаване на съществуващата или придобиване на нова професионална квалификация предлага Висшето училище по сигурност и икономика
Висшето училище по сигурност и икономика организира курсове за повишаване на съществуващата или придобиване на нова професионална квалификация. Те са предназначени за мениджъри и служители на фирми; за желаещи да започнат собствен бизнес; за студенти от други университети, както и за хора, търсещи допълнителни доходи.
Курсовете се провеждат от Центъра за следдипломна квалификация на ВУСИ и са в следните направления:                                                                                                       
. Експерти по икономическо разузнаване
. Данъчни и митнически контрольори
. Съдебни експерти – вещи лица
. Контрольори по качеството
. Други
 
Обучението се извършва от високо квалифицирани преподаватели, а придобитите знания и умения дават възможност за бърза и безпроблемна реализация на конкурентния пазар на труда.
За подробности и записвания: Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/260-974. Очакваме Ви!
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |