Facebook YouTube Google+

24.05.2017

Пробен достъп до Alexander Street Press

До 31 юли 2017 г., със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява пробен достъп до седем аудио-визуални колекции от Alexander Street Press.

Предоставените колекции от издателя са:

Academic Video Online (AVON);
Complete Business and Economics Package (incl. Business Education in Video; Human Resource Management       Online; International Business Online; Business eBooks Online);
Border and Migration Studies Online;
Psychological Experiments Online;
Alexander Street Health and Medicine Package (incl. Dental Education in Video; Rehabilitation Therapy in Video; Sports Medicine and Exercise Sciences Online, Vol. I and Vol. II; Medical Imaging in Video; Nursing Education in Video; Occupational Therapy in Video; Diagnosing Mental Disorders: DSM-5 and ICD-10)
Engineering Case Studies Online;
Twentieth Century Religious Thought Library (Volume I: Christianity; Volume II – Islam; Volume III – Judaism).

Достъпът до колекциите се осъществява чрез мрежата на висшето училище.

 Академично видео онлайн: премия - http://search.alexanderstreet.com/avon
 

Гранични и миграционни изследвания онлайн -
http://search.alexanderstreet.com/bord
 Наказателно правосъдие и обществена безопасност във видео -
http://search.alexanderstreet.com/lawv
 Инженеринг казуси онлайн -
http://search.alexanderstreet.com/engv
 Изследвания за правата на човека онлайн - http://search.alexanderstreet.com/huri
 Спортна медицина и Упражнения във видеото: том I и II -
http://search.alexanderstreet.com/spex
 Пълният пакет за бизнес и икономика -
http://search.alexanderstreet.com/business-economics
 Религиозна мисъл на двадесети век: том I, християнство -
http://solomon.tcr1.alexanderstreet.com
 Религиозна мисъл на двадесети век: том II, ислям -
http://solomon.tcr2.alexanderstreet.com
 Религиозна мисъл на двадесети век: том III, юдаизъм -
http://solomon.tcr3.alexanderstreet.com/

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |