Facebook YouTube Google+

24.05.2017

Пробен достъп до Euromonitor International
До 20 юни 2017 г., със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява временен достъп до базата данни на Euromonitor International.

Euromonitor International е световна компания за проучване на пазара, предоставяща информация, необходима за стратегическо планиране за промишлеността, икономиката, компаниите и потребителите. Публикуваните изследвания са широко използвани и сред академичната общност от водещи колежи, университети, бизнес училища и академични изследователски центрове по целия свят. Ценно за образователния процес е, че студентите се обучават да използват този вид данни, което е от значение за тяхната професионална реализация във водещи компании. Изследователите от своя страна, следят икономическото положение и перспективите за бъдещето и демографските промени.

Достъпът до базата данни  се осъществява чрез мрежата на висшето училище на адрес: http://www.portal.euromonitor.com/portal/account/login
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |