Facebook YouTube Google+

12.10.2017

Проф. Илин Савов със сертификат от престижна международна агенция
Деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Илин Савов получи сертификат от престижна международна агенция. Отличието е за публикация в специализирания бюлетин European police science and research bulletin (№ 15,Winter 2016/2017). Изданието е на Агенцията на Европейския съюз за обучение и правоприлагане CEPOL. Тя се занимава с разработването, осъществяването и координирането на обучение на служители от правоприлагащи органи, като улеснява сътрудничеството и обмена на знания между тях.
Проф. Илин Савов взе участие в програмата за обмен на Агенцията в модул „Оперативни аспекти на Европейското полицейско сътрудничество“, където изнесе лекция с практико-приложна насоченост на тема „Трансграничното наблюдение“. Освен това деканът на УНЦ „Национална сигурност и обществен ред“ на ВУСИ направи публикация в специализирания бюлетин на CEPOL на тема: „Колизията между националната сигурност и неприкосновеността и защитата на личните данни в ерата на информационните технологии“. В нея проф. Савов подчертава, че интернет променя света и междуличностните взаимоотношения. Тези трансформации оказват и безпрецедентно влияние върху човешките права, като от една страна дават възможност за популяризиране на различни идеи чрез социалните мрежи, а от друга да се злоупотребява с персоналните данни и да се пропагандират терористични убеждения. В статията си проф. Савов прави преглед на правото на неприкосновеност и защита на личната информация, които са дълбоко заложени в националните законодателства и международните спогодби.
Професионализмът и експертността при участието в програмата за обмен на Агенцията на Европейския съюз за обучение и правоприлагане, както и задълбоченият анализ в публикацията на страниците на специализираното й издание, станаха основание проф. д-р Илин Савов да получи сертификат от CEPOL.

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |