Facebook YouTube Google+

13.03.2018

ВУСИ ще бъде домакин на обучителен семинар за адвокати и съдии
Висшето училище по сигурност и икономика ще бъде домакин на семинар за адвокати и съдии на тема: „Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС“. Събитието се организира от Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Адвокатска колегия – Пловдив и с любезното гостоприемство на ВУСИ. Целта на мероприятието е да осигури високоекспертна подготовка по основните въпроси на правото на Европейския съюз, а всички участвали в пълния цикъл от лекции ще имат добри познания за специфичните му особености и практически възможности за прилагането му във всички сфери на своите професионални дейности.
Обучението цели запълването на някои съществуващи съществени празноти в познанията, както и преодоляването на често срещани грешки. Всички теми са съобразени с практическите проблеми на адвоката (респ. съдията, доколкото редица от проблемите са общи). Съществено предимство е включването в работните панели и на съдии от същите съдебни райони, което позволява общо разглеждане на проблемите и постигане на еднакво добро познание.
След успеха на квалификационния курс в три региона на страната през 2017 г. и продължаващият огромен интерес към темата, през 2018 г. лекциите започват в Пловдив, във Висшето училище по сигурност и икономика, като е предвидена възможността за включване на адвокати от Смолян, Пазарджик и други райони. Обучението е напълно безплатно за всички записали се за участие адвокати и съдии, и се провежда в рамките на една година, като включва пет последователни и свързани модула. Те са посветени на конкретни теми, съставляващи заедно цялостно интензивно продължаващо обучение. Предвидена е дистанционно ръководена от лекторите самоподготовка в месеците между отделните работни панели.
Перфектната материална база на Висшето училище по сигурност и икономика, отличната логистична подкрепа и идеалните комуникативни условия превърнаха ВУСИ за пореден път в желан домакин на събитие от толкова висок ранг и обществена значимост. „За нас е удоволствие да приемем обучителния семинар за адвокати и съдии, които ще получат възможност да надградят знанията си с нови качествени теоретични и практични умения“, заяви президентът на вуза проф. Георги Манолов. Убеден съм, че мащабността на мероприятието ще позволи да се избегнат слабостите на единичните семинари и ще се постигне пълноценна експертна дискусия по правото на Европейския съюз, допълни проф. Манолов. Той подчерта, че Висшето училище по сигурност и икономика има утвърдени традиции в сътрудничеството с Адвокатска колегия – Пловдив и тези взаимоотношения ще бъдат надграждани във времето.
Първият модул на семинара започва на 16 март, петък, 2018 г., от 14.00 часа в сградата на ВУСИ, намираща се на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Обучението предвижда лекции в рамките на три дни – петък, събота и неделя, а следващият модул ще бъде през месец май. Петте семинарни панела включват още обучения през месеците юли, октомври и декември 2018 г. във Висшето училище по сигурност и икономика.
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |