Facebook YouTube Google+

25.05.2017

Временен достъп до информационната система Сиела
До 20 юни 2017 г., със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява временен достъп до продукта Сиела Норма + съдебна практика НЕТ. Сиела Норма предлага обединени бази данни с юридическа и бизнес информация.
Достъпът до базите данни  за Нет версията на адрес : http://web6.ciela.net/ или www.ciela.net, с потребителско име и парола.
За повече информация на тел. 0895587377
Ползотворно търсене!

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |