Facebook YouTube Google+
Студентски новини

07.10.2016

Съобщение:

Съобщение за студентите 3 курс, специалност "Криминалистика", редовно и задочно обучение

Изпитът по Криминология при доц. Иван Видолов на 22.10.2016 г. ще започне от 14.30ч., 23 зала

08.10.2016

Съобщение:
Защитата на дипломна работа на студентите от специалности „Счетоводство и контрол, „Финанси”, Икономика на туризма” и „Маркетинг” ще се проведе на 15.10.2016 от 9.00 ч. в 5 аудитория.

Защитата на дипломна работа на студентите от специалности „Мениджмънт на опазване на обществения ред”, „Мениджмънт на антитерористичната дейност” и „Бизнес администрация” ще се проведе на 15.10.2016 г. от 10.00 ч. в 6 аудитория.

Държавният изпит на студентите от специалности „Бизнес администрация”, „Счетоводство и контрол, „Финанси”, Икономика на туризма” , „Маркетинг”, „Бизнес информатика” ще се проведе на 15.10.2016 от 9.30  ч. в 4 аудитория.

Държавният изпит на студентите от специалности „Мениджмънт на опазване на обществения ред”  и  „Мениджмънт на антитерористичната дейност” ще се проведе на 15.10.2016 от 10.00 ч. в 6 аудитория.

08.10.2016

Съобщение:

Съобщение за студентите втори курс, редовно обучение, специалност Национална сигурност и антитерористична дейност, Криминалистика, Нац.сигурност и борба с киберпрестъпността, Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред  

Лекциите по Наказателно право на 09.10.2016 г. се отменят за 15.10.2016г, 13.00 ч., ІІ аудитория и 16.10.2016 г., 09.30 ч., ІV аудитория

08.10.2016

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Магистър", специалност "Национална сигурност и интитерористична дейност" 

За занятията по "Специализирана самозащита" на 15,16.10.2016 г.  всички студенти да бъдат със спортно облекло.

10.10.2016

Съобщение:

Съобщение за Дипломантите на доц. М.Тепавичарова и д-р. Л. Бойкова

На 12.10.2016г. от 10:00 ч. в 22 зала ще се проведе консултация.

12.10.2016

Съобщение:

Съобщение за студетите трети курс, специалност "Криминалистика", задочно обучение

Лекциите по Обща полицейска тактика при проф. Н. Стефанов на 15.10.2016г. се отменят.

19.10.2016

Съобщение:

До 17 ноември 2016 г., със съдействието на Българският информационен консорциум, библиотеката осигурява пробен достъп до колекцията Leisure Tourism от CABI.
Базата данни обхваща всички аспекти на туризма, като: отдих, почивка, спорт, хотилиерство, културен туризъм, политика и планиране, образование и обучение, пътуване, изкуства и развличения. Включени са анализи, информационни връзки към ресурси и над 160000 резюмета на статии, добавени са и 2000 книги.
Достъпът до базата данни се осъществява от мрежата на висшето училище на адрес: http://www.cabi.org/leisuretourism/

05.12.2016

Съобщение:
Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" ІІ курс е от 10.12.2016 до 22.01.2017

24.10.2016

Съобщение:
Занятията за всички записани студенти в ОКС "Магистър"  ще започнат на 05.11.2016

27.10.2016

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", първи курс, задочно обучение, специалност Бизнес адмистрация, Счетоводство и контрол,Финанси, Икономика на туризма, Маркетинг, Мениджмънт на хотелиерството, Бизнес информатика, УЧР 

Лекциите по Езикова култура на 29,30.10.2016 ще се проведат в 5 ауд.

27.10.2016

Съобщение:

Съобщение за студентите в ОКС "Магистър", първи курс  

Поради провеждането на избори за президент на Р България на 06.11.2016 /неделя/ лекциите на 05,06.11.2016 се отменят за 12,13.11.2016г.

04.11.2016

До края на 2016 година, със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката организира пробен  достъп до две от колекциите на ProQuest

08.11.2016

Съобщение:

Съобщение за студентите в ОКС "Магистър", първи курс

Поради провеждането на балотаж за избор на президент на Р България на 13.11.2016 /неделя/ лекциите на 12,13.11.2016 се отменят за 19,20.11.2016г.

14.11.2016

Съобщение:
По инициатива на Студентски съвет на ВУСИ се организира събиране на парични средства и дрехи за ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“, гр. Пловдив.
Паричните средства са необходими за закупуването на комбинирана пералня и сушилня. Краен срок до 10 Декември 2016 г.

16.11.2016

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Магистър", І курс  

Лекциите по Управление на човешките ресурси в МВР на 19.11.2016 ще започнат в 10.00 часа

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |