Студентски новини

04.03.2013

Лекциите по Математика
Лекциите по Математика на 12.03.2013 ще започнат от 09.00 ч., лекциите на 13.03.2013 г. се отменят за 15.03.2013 г.
Съобщение за студентите първи курс редовно обучение Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Маркетинг, Бизнес информатика, Спортен мениджмант.

27.03.2013

Лекциите по Стопанска история
Лекциите по Стопанска история ще се проведат на 18, 19 и 20 април 2013г. от 09,00 до 18,00ч. във 2 аудитория.  Лекциите от 03.04.2013  до 06.04.2013 се отменят.
За студентите ІІ курс,  специалности Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма и Маркетинг  - РО

28.03.2013

Стипендиите за отличен успех
Стипендиите за отличен успех се изплащат от 01.04.2013 г. до 10.04.2013 г. Студентите, неполучили стипендиите в този срок губят право да ги получат.

28.03.2013

Лекциите по Управление на структурите за сигурност
Лекциите по Управление на структурите за сигурност  ще се проведат на 15, 16, 17 и 18 май 2013г. от 09,00 до 15,00ч. във 20 зала.  Лекциите от 22.04.2013г.  до 26.04.2013г. се отменят.
За студентите І курс,  специалности Мениджмънт на обществения ред и Мениджмънт на антитерористичната дейност  - РО

28.03.2013

Лекциите по Международен маркетинг
Лекциите по Международен маркетинг на 29.03.2013г. се отменят.
За студентите ІІІ курс, специалност Маркетинг - РО

11.04.2013

Лекциите по Полицейско право
Лекциите по Полицейско право при проф. Л. Тимчев ще започнат на 17.04.2013 г.
Съобщение за студентите 2 курс, редовно обучение, МОР.

11.04.2013

Лекциите по Наблюдение и контрол на държавната граница

Лекциите по Наблюдение и контрол на държавната граница ще при проф. В. Иванов ще започнат на 17.04.2013 г.
Съобщение за студентите 3 курс, редовно обучение, МОР.

07.05.2013

Съобщение за студентите ОКС "Магистър" към СА "Д.А.Ценов" Свищов
Консултации за студентите  дистанционно обучение, ОКС”Магистър” към СА „Д. А. Ценов” ще се проведат на 10.05. 2013 г.
• спец. „Финансов мениджмънт”               – 21 зала
• спец. „Счетоводство и одит в банките”   – 22 зала

13.05.2013

Лекциите по Политология
Лекциите по Политология при проф. дпн Георги Манолов ще се проведат на 18 и 19.05.2013 г. от 13.00ч. в 1 аудитория.
Съобщение за студентите 1 курс, редовно обучение, специалности Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Маркетинг, Бизнес информатика, Спортен мениджман

14.05.2013

Стипендиите за отличен успех

Стипендиите за отличен успех се изплащат от 07.05.2013 г. до 17.05.2013 г. Студентите, неполучили стипендиите в този срок губят право да ги получат.

16.05.2013

Съобщение
Заявления за смяна на специалност, преминаване от една форма на обучение в друга, прекъсване и напускане се подават до 20 юни 2013 г. в Учебен отдел.

27.05.2013

Изпитът по Право на Европейския съюз

Изпитът по Право на Европейския съюз ще започне от 9.00 ч., 12.06.2013 г. Съобщение за студентите специалност Маркетинг, 3 курс редовно обучение.

29.05.2013

Съобщение за студентите ОКС ”Магистър” към СА”Д.А.Ценов”, Свищов

Изпитите на студентите  дистанционно обучение, ОКС”Магистър” към СА „Д. А. Ценов” ще се проведат на 04,05.05. 2013 г.

График в интернет страницата на КИА - раздел Обучение, Магистри

07.06.2013

Държавен изпит на 08.09.2013 г.

Държавният изпит ще се проведе на 08.септември.2013 г. Срок за подаване на заявления и плащане на таксата за явяне на държавен изпит 26.08.13 до 03.09.13 г.


18.06.2013

Съобщение за студентите положили успешно държавен изпит на 08.06.13 г.
Моля студентите от специалностите Финанси и Счетоводство и контрол редовно и задочно обучение в срок до 27.06.13 г. да дойдат в отдел Учебен за подпис на дипломите за висше образование
Карта на сайта | Добави в Favorites | Последвай в Facebook
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |