Студентски новини

07.10.2016

Съобщение:

Съобщение за студентите 3 курс, специалност "Криминалистика", редовно и задочно обучение

Изпитът по Криминология при доц. Иван Видолов на 22.10.2016 г. ще започне от 14.30ч., 23 зала

08.10.2016

Съобщение:
Защитата на дипломна работа на студентите от специалности „Счетоводство и контрол, „Финанси”, Икономика на туризма” и „Маркетинг” ще се проведе на 15.10.2016 от 9.00 ч. в 5 аудитория.

Защитата на дипломна работа на студентите от специалности „Мениджмънт на опазване на обществения ред”, „Мениджмънт на антитерористичната дейност” и „Бизнес администрация” ще се проведе на 15.10.2016 г. от 10.00 ч. в 6 аудитория.

Държавният изпит на студентите от специалности „Бизнес администрация”, „Счетоводство и контрол, „Финанси”, Икономика на туризма” , „Маркетинг”, „Бизнес информатика” ще се проведе на 15.10.2016 от 9.30  ч. в 4 аудитория.

Държавният изпит на студентите от специалности „Мениджмънт на опазване на обществения ред”  и  „Мениджмънт на антитерористичната дейност” ще се проведе на 15.10.2016 от 10.00 ч. в 6 аудитория.

08.10.2016

Съобщение:

Съобщение за студентите втори курс, редовно обучение, специалност Национална сигурност и антитерористична дейност, Криминалистика, Нац.сигурност и борба с киберпрестъпността, Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред  

Лекциите по Наказателно право на 09.10.2016 г. се отменят за 15.10.2016г, 13.00 ч., ІІ аудитория и 16.10.2016 г., 09.30 ч., ІV аудитория

08.10.2016

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Магистър", специалност "Национална сигурност и интитерористична дейност" 

За занятията по "Специализирана самозащита" на 15,16.10.2016 г.  всички студенти да бъдат със спортно облекло.

10.10.2016

Съобщение:

Съобщение за Дипломантите на доц. М.Тепавичарова и д-р. Л. Бойкова

На 12.10.2016г. от 10:00 ч. в 22 зала ще се проведе консултация.

12.10.2016

Съобщение:

Съобщение за студетите трети курс, специалност "Криминалистика", задочно обучение

Лекциите по Обща полицейска тактика при проф. Н. Стефанов на 15.10.2016г. се отменят.

19.10.2016

Съобщение:

До 17 ноември 2016 г., със съдействието на Българският информационен консорциум, библиотеката осигурява пробен достъп до колекцията Leisure Tourism от CABI.

Базата данни обхваща всички аспекти на туризма, като: отдих, почивка, спорт, хотилиерство, културен туризъм, политика и планиране, образование и обучение, пътуване, изкуства и развличения. Включени са анализи, информационни връзки към ресурси и над 160000 резюмета на статии, добавени са и 2000 книги.

Достъпът до базата данни се осъществява от мрежата на висшето училище на адрес:  http://www.cabi.org/leisuretourism/

Карта на сайта | Добави в Favorites | Последвай в Facebook
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |