Студентски новини

05.06.2012

Изпитите по Глобализация и Икономически теории (извънредна ликвидация)
За  явяващите се на ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИЯ
Изпитите по Глобализация и Икономически теории при гл. ас. Ив. Петров ще се проведат на 05.06.12 от 11.30 ч. в 24 зала.

18.06.2012

Съобщение за магистри към СА”Д.А.ЦЕНОВ”, Свищов
Изпитите на студентите  дистанционно обучение, ОКС”Магистър” към СА „Д. А. Ценов” ще се проведат на 28,29,30.06. и 01.07. 2012 г. Повече информация в раздел "Обучение->Магистри" на интернет страницата ни.

20.06.2012

Държавният изпит - 15 септември 2012 г
Държавният изпит ще се се проведе на 15 септември 2012 г. Документи ще се приемат в учебен отдел от 01.09. до 10.09.2012 г. Необходими документи: 1. Заявление. 2. Копие на лична карта.  3. Снимки - 2 броя. 4. Платена такса  за държавен изпит.

20.06.2012

Заповед 73

Заповед 73 от 19.06.2012г за отстраняване на студентката Жанета Иванова Цонева за период от 1 година.

Заповед 73

28.08.2012

Извъредната ликвидация по Банки и банково
Извъредната ликвидация по Банки и банково дело ще се проведе на 10.09.1012 от 10 часа в 23 зала.

30.08.2012

Извънредни ликвидации
Извънредни ликвидации по:
Икономическа социология 03.09.2012 от 13.00 часа, 23 зала;
Екскурзоводство 03.09.2012 от 10 часа 21 зала;
Културен туризъм 10.09.2012 от 10 часа, 24 зала.
Икономика на туризма 10.09.2012 от 13 часа в 23 зала.
Езикова култура 09.09.2012 от 09.00 часа.

31.08.2012

Консултации за държавен изпит

Консултациите при доц. Евгений Стоянов по Финаси за държавен изпит ще се проведат на 04-05.09.2012 от 17.30 в първа аудитория - след платена такса.
Консултацията за държавен изпит по Икономика на туризма, Маркетинг и реклама в туризма при доц. Сн. Константинова ще се проведе на 03.09.2012 от 10 часа до 12 часа в 23 зала - след платена такса.

31.08.2012

Лекциите по Инвестиции и иновации
За студентите 3 курс задочно обучение Лекциите по Инвестиции и иновации на 03.09.2012 ще започнат от 13.30 часа.

31.08.2012

Лекциите по Опазване на обществения ред
Събщение за студентите  втори курс, задочно, МОР, Лекциите по Опазване на обществения ред при проф. Тимчев на 03.09.2012 ще започнат от 10.00 часа.

10.09.2012

Държавният изпит ще се проведе на 15.09.2012
Държавният изпит ще се проведе на 15.09.2012 от 10 часа. Разпределението по зали ще бъде обявено на информационните табла в деня на изпита.

13.09.2012

Консултации при Евгений Стоянов

Консултациите, заверките и определянето на курсовите проекти при доц. Евгений Стоянов на 14.09.2012г. ще се проведат в 1 аудитория в 10ч.
На вниманието на студентите 3 курс, спец. Финанси и Счетоводство и контрол.

27.09.2012

Лекциите по Основи на икономикса

Лекциите по Основи на икономикса при гл. ас. И. Петров на 28.09.2012г. се отменят.
За студентите 2 курс, редовно, специалност МОР.

28.09.2012

Лекциите по Опазване на обществения ред
Лекциите при проф. Тимчев по Опазване на обществения ред на 02,03.10.2012 се отменят. За студентите от специалност МОР  2 курс, редовно обучение.

01.10.2012

Лекциите по Управленско счетоводство
Лекциите по Управленско счетоводство от 09.10.12 до 12.10.12г./вкл./ при доц. Радка Абаджиева се отменят.
Ще се проведат на 24, 25, 26 и 27 ноември 2012г. от 9.00ч. в 24 зала.
За студентите 3 курс, РО, специалност Счетоводство и контрол.

10.10.2012

Лекциите по Основи на предприемачеството
Лекциите по Основи на предприемачеството на 15.10.2012 ще започнат от 10.30 ч.
За студентите 1 курс, редовно обучение, Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Mаркетинг.
За студенти
Важни съобщения за студенти
Академичен календар
Учебни занятия и изпитни сесии
Справочник на първокурсника
Колежански вестник
Проверка на оценки
Проект студентски практики
Вход за студенти
Вход за студенти
Нова регистрация на студент
Карта на сайта | Добави в Favorites | Последвай в Facebook
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |