Facebook YouTube Google+
Студентски съвет
Членове

Зорница Захариева - председател
Мирослав Малинов - зам.-председател
Евгени Перчемлиев - зам.-председател   
Магдалена Виденова - секретар
Биляна Кръстенова - зам. секретар

Членове

Антония Станкова
Атидже Тронова
Весела Шаркова
Калина Трендафилова
Мария Иванова
Петър Гидишки
 

Студентският съвет на ВУСИ

Заседания

e-mail: ssvusi @ vusi.bg (изпишете адреса без празните места около @)

 

 

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |