Facebook YouTube Google+
Студентски съвет
Членове

Ивелина Ямелиева - Председател
Мирослва Малинов - заместник - председател
Нина Петкова - заместник - председател
Даниел Киров -  секретар
Велика Батинова
Ивелина Паланкалиева
Роксана Дуганова
Антония Станкова
Кристиан Шишманов
Симона Смилкова
Атидже Тронова
Фаня Байдакова
Станислав Станев
Теодор Василев
Зорница Захариева
Калина Трендафилова

Студентският съвет на ВУСИ

Заседания

e-mail: ssvusi @ vusi.bg (изпишете адреса без празните места около @)

 

 

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |