Facebook YouTube Google+
Център за професионално обучение
Център за професионално обучение
Центърът за професионално обучение към ВУСИ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерство на образованието под лиценз № 200412156. НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на организациите за професионално обучение.

Обучението в Центъра за професионално обучение е насочено към всички, които желаят да придобият знания и умения за конкретна професия. А за тези, които вече практикуват дадена професия, ЦПО предлага възможност за усъвършенстване на уменията и разширяване на компетенциите в съответната област.

   
виж лиценз № 200412156 на центъра за професионално обучение (2 Mb) свали
В Центъра за професионално обучение към ВУСИ може да изучавате следните специалности и професии:
Специалност „Счетоводна отчетност” – професия „Счетоводител”;
Специалност „Икономика и мениджмънт” – професия „Икономист – мениджър”;
Специалност „Малък и среден бизнес” –професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”;
Специалност „Текстообработване” – професия „Оператор на компютър”;
Специалност „Бизнес администрация” – професия „Офис – мениджър”;
Специалност „Цветарство” – професия „Озеленител”;
Специалност „Парково строителство и озеленяване” – професия „Озеленител”;
Специалност „Билкарство” – професия „Работник в горското стопанство”;
Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” – професия „Готвач”;
Специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене” – професия „Сервитьор – барман”;
Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност” – професия „Охранител”;
Специалност „Лична охрана” – професия „Охранител”;
Специалност „Физическа охрана на обекти” – професия „Охранител”;
Специалност „Вътрешни В и К мрежи” – професия „Монтажник на В и К мрежи”;
Специалност „Външни В и К мрежи” – професия „Монтажник на В и К мрежи”;
Специалност „Земеделие” – професия „Фермер”;
Специалност „Социални услуги на деца и семейства в риск” – професия „Социален работник”;
Специалност „Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания” – професия „Социален работник”;
Специалност „Фризьорство” – професия „Фризьор”;
Специалност „Бояджийски работи” – професия „Строител”;
Специалност „Строително дърводелство” – професия „Строител”;
Специалност „Строително тенекиджийство” – професия „Строител”;
Специалност „Покриви” – професия „Строител”.

Кандидатстването в Центъра за професионално обучение към Икономическия колеж не изисква приемни изпити и класиране по бал от Дипломата за средно образование. Кандидатстването се извършва по документи.
Документи за кандидатстване:
  1. Молба по образец;
  2. Диплома за средно образование;
  3. Снимки паспортен формат – 4 бр.
  4. Медицинско свидетелство за общото здравословно състояние, с резолюция от личния лекар, че избраната специалност не е противопоказна за здравето на кандидата;
  5. Документ за платени такса за обработка на документи и семестриална такса;
  6. Договор за обучение в Центъра за професионално обучение.
Лицензията от НАПОО предоставя възможност за издаване от Центъра за професионално обучение към Икономечиския колеж на утвърдените държавни документи в областта на професионалното образование.
Тези документи са:
  1. Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия;
  2. Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия.
Документите се издават на курсистите след задължително полагане на изпит по специалността пред тричленна комисия.Удостоверението и Свидетелството имат водни знаци и важат в цялата страна и в Европа.
Контакти:
Телефон за информация: 0886 09 67 04
Ваня Стоянова – ръководител ЦПО
Адрес: гр. Хасково, ул. Стефан Стамболов 8
(между 2 и 3-ти блок на ученически общежития под Математическа гимназия)
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |