Facebook YouTube Google+
Другите за нас
Рубриката съдържа изказвания на политици, общественици, бизнесмени, преподователи и студенти за ВУСИ.
Официални писма
(или факсимилета от тях) от държавни инстутиции и политици, заемащи висши държавни постове.

   
Поздравително писмо от президента на република България - Георги Първанов (242 Kb) свали
Поздравително писмо от директора на БАН - проф. д.с.н. Д. Димитров (274 Kb) свали
Поздравително писмо от председателя на комисията по образованието и науката - Лютви Местан (322 Kb) свали
Поздравително писмо от областният управител на област Пловдив - Тодор Петков (330 Kb) свали
Поздравително писмо от изпълнителният директор на асоцияцията на общините от южен централен район - Васил Сгуров (311 Kb) свали
Поздравително писмо от директора на ТУ - филиал Пловдив - доц. д-р. инж. Костадин Илиев (305 Kb) свали
Грамота от конкурса "Инвеститор на годината", организиран от в. Марица, Хермес Медиа и община Пловдив (367 Kb) свали
Изказвания на бизнесмени
Атанас Петров – съсобственик на „Винпром Пещера” АД – Пловдив:
„Във ВУСИ се реализира съвременно обучение с необходимата практическа насоченост.”

Жорж Веселинов
– съсобственик на хранителна индустрия „Белла” АД – Пловдив:
„Студентите се обучават на прагматичен мениджмънт и американска деловитост.”

Илия Кирчев – директор на Регионалния клон на „Пощенска банка” – Пловдив:
„От стажувалите в банката студенти от ВУСИ съм с най-добри впечатления.”

Румяна Костадинова, Директор Филиал Пловдив, УниКредит Булбанк:
„При нас вече работят възпитаници на ВУСИ, които от касиери, вече са мениджъри”.

Валентин Кирчев, директор на Централна Кооперативна Банка – клон Пловдив:
„При нас ежегодно стажуват колежани, чиято подготовка надвишава равнището на някои университетски бакалаври”.

Бисерка Петкова, мениджър „Човешки ресурси” в хотел „Дедеман Тримонциум”:
„Може да се каже, че кадрите, завършили ВУСИ, са на европейско ниво”.

Иван Иванов, директор на РПУ – Хисаря:
„Специалността „Мениджмънт на обществения ред” по нищо не отстъпва като подготовка и качество на сродни специалности в специализираните висши училища”.

Людмила Гайдарова, собственик на счетоводна кантора „Сиела Консулт” :
„Обучението по счетоводство във ВУСИ дава много добри практически резултати, които студентите веднага показват в своята професионална дейност”.
Изказвания на студенти
(имената са променени)
Мария: „Избрах да уча във ВУСИ, защото в него образованието е на високо ниво и ще бъда по-конкурентноспособна на пазара на труда.”

Анна: „Практиката, която ми уреди ВУСИ в банката, ми помогна да натрупам практически опит. Благодарение на този опит и знанията ми по финанси днес изграждам своята успешна кариера в България.”

Валерия: „Във ВУСИ мога да развивам своите умения и потенциал. Преподавателите и административният екип винаги ни подпомагат в нашите начинания.”

Георги: „Наред със знанията, които ни дава, ВУСИ се грижи за нашето физическо развитие и професионална реализация.”

Петър: „ВУСИ ни предоставя стипендии и безплатни учебници и ни организира стажове в големи пловдивски фирми.”
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |