Facebook YouTube Google+
История
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА – ЛИДЕР ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-младите висши училища в България. Създадено е като Колеж по икономика и администрация – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание, обнародвано в бр. 97 на „Държавен вестник“ от 4.ІХ.2003 г., и преобразувано с Решение на 43-тото Народно събрание, обнародвано в бр. 38 на „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.
Идеята за създаването на ВУ възниква в началото на 1999 г. сред група видни преподаватели и учени, които повече от десетилетие работят в сферата на частното висше образование в България. Те стават учредители на Колежа, като решението произтича от обективната потребност на Пловдив и региона от обучение на специалисти в областта на управлението, икономиката, финансите, туризма и др.
След като българският парламент разкрива самостоятелното частно висше училище „Колеж по икономика и администрация – Пловдив“, през 2006 г. КИА получава и институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация. През същата година Колежът става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден Сертификат за качество EN ISO 9001:2000.
Високите постижения, които КИА постига в кратката си история, изцяло са основани на модерната философия за развитие на частното висше образование в България, което се опира на високото качество, социалната насоченост и иновационните технологии. Това е безалтернативна стратегия за развитие, която ще продължи да се прилага и усъвършенства чрез нови, още по-модерни форми за стимулиране на студентското мислене и труд.
Благодарение на всичко това на 1.VII.2010 г. Колежът по икономика и администрация – Пловдив, получи нова институционална акредитация за максимален, 6-годишен период от време. А през 2015 г. Intertek присъди на КИА и нов сертификат за качество – EN ISO 9001:2008.
През ноември 2011 г. Европейската комисия издаде на Колежа Разширена харта „Еразъм“.
От учебната 2010/2011 г. студентите на ВУСИ се обучават в нова, свръхмодерна и мащабна учебна база, разположена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгъната застроена площ надхвърля 8000 кв.м, разполага с модерни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни технологии, компютърни и лингвистични кабинети. Базата е построена за рекордно кратки срокове – 10 месеца, и се състои от 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, 12 семинарни зали, 4 компютърни, 2 лингвистични кабинета и др.
Тук функционират и единствените по рода си в България специализирани зали по хотелиерство, ресторантьорство, криминалистика и др. В сградата едновременно могат да се обучават над 2000 студенти в три професионални направления – „Национална сигурност“, „Администрация и управление“ и „Икономика“, в бакалавърски и магистърски програми.
Оборудването на ВУСИ е последна дума на техниката, а информационните технологии са толкова модерни, че всеки един студент от всяка точка на света може да комуникира с училището, да провери резултатите от изпитите си и т.н. Настоящата материална база е уникална по рода си в България, тъй като е строена в условията на българския преход към демокрация и пазарна икономика. Тя позволява в нея да се провеждат не само занятия и научни конференции, но и бизнес форуми и всякакви други подобни събития. Аулата на ВУСИ може да побере над 400 души. За тази своя инвестиция Колежът по икономика и администрация – Пловдив, получи приза „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образованието на Десетия годишен конкурс „Бизнесмен на годината“, който отличава водещите мениджъри и фирми в Пловдив и региона.
ВУСИ предлага и професионални извънучебни форми на обучение (специализации), които са разработени по специални програми от наши и чуждестранни експерти. Целта е студентите да придобият нови, съвременни знания и практически умения в избраната от тях научна област. В профилираните извънучебни форми могат да се обучават и външни лица, за което ВУСИ има разработени съответни планове и програми.
В Центъра за професионално обучение към ВУ всички студенти и специализанти имат възможност допълнително да преминат обучение с цел квалификация и преквалификация по различни специалности.
Висшето училище по сигурност и икономика осигурява високоефективно и качествено образование на своите студенти, които след четиригодишно обучение получават първата образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
ВУСИ е известно и със своята социална програма, която е внедрена тук за първи път у нас. От следващата учебна година ще започне да функционира и Национален център за безплатно обучение. Благодарение на него до 100 деца в неравностойно положение от домове от цялата страна ще се обучават в новата сграда изцяло за сметка на ВУ.
ВУСИ има успешно функциониращ и много ефективен Кариерен център, който позволява висока степен на реализация на кадрите. В резултат на това до 70 % от бившите ни студенти работят като специалисти в едни от най-големите предприятия, банки и фирми в региона.
Основните принципи в стратегията за управление и развитие на Висшето училище по сигурност и икономика са качеството на обучението и непрекъснатият процес за достигане на европейските образователни стандарти. От една страна, това защитава интересите на студентите, като гарантира високо качество на обучението и легитимност на дипломата при завършване, а от друга, тази философия на управление гарантира модернизирането на българското висше образование, което има потенциал да бъде реален конкурент на най-добрите европейски колежи и университети.

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |