Facebook YouTube Google+
Мисия

Мисията на Висшето училище по сигурност и икономика е да осигурява образователното, културното, интелектуалното и социално развитие на младото поколение, като дава на студентите висока (и съответстваща на световните и европейски стандарти) професионалноориентирана подготовка в областта на икономиката, туризма, управлението и администрацията, с което да утвърждава демократичните ценности и да стимулира и съдейства за по-качественото и ефективно функциониране на пазарното стопанство и на неговите структурни единици в региона и страната.

ВУСИ, както и всяка образователна структура, по дефиниция и традиция следва да възпитава и култивира у младото поколение високи духовно-културни критерии и ценности.

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |