Facebook YouTube Google+
Нормативни документи   
Правилник за дейността на ВУСИ (292 Kb) свали
Правилник за учебната дейност на ВУСИ (251 Kb) свали
Правилник за атестирането на академичния състав при ВУСИ (203 Kb) свали
Правилник за устройството на библиотеката (205 Kb) свали
Правилиник за научноизследователската дейност (255 Kb) свали
Правилник за организиране и провеждане на учебни практики и стажове на студентите във ВУСИ (296 Kb) свали
Правилник за прилагане на Система за натрупване и трансфер на образователни кредити във ВУСИ (258 Kb) свали
Правилник на ВУСИ за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (204 Kb) свали
Правила за организация на научноизследователската дейност на студентите, докторантите и специализантите на ВУСИ (223 Kb) свали
Процедура за разработване, приемане, утвърждаване и изменение в учебната документация (197 Kb) свали
Процедурни методи за проверка на оригиналността и автентичността на дипломни и дисертационни работи (158 Kb) свали
Наставническа (тюторна ) система (227 Kb) свали
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |