Facebook YouTube Google+
Партньори

Институт по мениджмънт, икономика и иновации (Москва, Русия)

Европейски университет, Република Македония

Независим университет Баня Лука, Факултет по сигурност и защита

Башкирска академия, Башкортостан

Университет „Никола Тесла“, Белград

Академия на МВР

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Българска търговско-промишлена палата

 

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |