Facebook YouTube Google+
ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ВАЖНО!
Допълнителен прием на документи по проект "Студентски практики"
По проект "Студентски практики" приемаме документи за попълване на 12 свободни места до края на месец октомври 2015г. Важно изискване е практиката да отговаря на специалноста на студента!
Съобщение за регистрация по проект "Студентски практики"

  Дата: 11.12.2014 г.


   
Съобщение относно регистрация на студенти по "Студентски практики"" (242 Kb) свали
Важно за студенти и ментори!

  Дата: 21.10.2014 г.

Моля,
всички студенти и ментори, които не са получили договорите си по проекта студентски практики да дойдат да ги получат в стая №5 в Колежа по икономика и администрация.
Важно за първокурсници!

  Дата: 01.10.2014 г.

Умажаеми студенти,


С настъпването на новата академична година напомняме на тези от Вас, които желаят да се включат в проекта, следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да си направят регистрация в сайта на проекта.
Тъй като Регистърът на действащите и прекъснали студенти все още не е обновен (най-вероятно това ще се случи през месец декември, когато в МОН пристигне обобщената информация от всички висши училища), студенти, първи курс бакалавър, имат възможност да създават свои профили чрез саморегистрация http://praktiki.mon.bg/sp/?m=45 и да кандидатстват по обявени позиции
Ако имате въпроси или нещо не е ясно, свържете се на имейл: s.praktiki@mon.bg
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Дата: 10.09.2014 г.

Плащанията към студентите по европейски проект „Студентски практики“ ще се  забавят поради организационни промени, като се надяваме в най-скоро време

те да се осъществяват в кратки срокове.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с писмо на МОН, Ви уведомяваме, че от 22.05.2014 г. се подновява приема на документи по проект „Студентски практики”!

Всички желаещи да се включат в проекта, следва да се регистрират в уеб системата на проекта, след като внимателно се запознаят с указанията, условията и необходимите документи за кандидатстване.

Напомняме, че имената Ви следва да бъдат написани на кирилица, както и коректно да бъде изписан Вашия IBAN в български лева.

Всички заинтересовани страни могат да получат информация на страницата на висшето училище, както и на страницата на проекта.

За допълнително информация:
тел. 032/ 260 974
тел. 032/ 345 607
тел. 032/ 345 137

От ръководството по проекта!
КИА – Пловдив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Oт ръководството по проект „Ученически и студентски практики“: засега ще бъде прекъснато приемането на нови договори. Съобщение в прикачения файл:

   
Съобщение отностно до 240 студенти бройка по Ст.практик (192 Kb) свали
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Дата: 07.02.2014 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка със започналата кампания на НАП за прием на декларации за дохода, получен през 2013 г, Ви съобщаваме, че служебни бележки за получените възнаграждения на работилите по граждански договори през 2013 г. по проект “Студентски практики” може да получите в КИА - бул. „Кукленско шосе” № 13, етаж І-ви – Кандидат студентска кампания.
тел. 032/ 260 974
тел. 032/ 345 607

от Ръководството

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
  Дата: 12.11.2013 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Студентите, успешно завършили практиката, могат да си получат удостоверенията за  проведената студентска практика в реална работна среда в Колеж по икономика и администрация - Пловдив, бул. „Кукленско шосе” 13, ет. 1

РАБОТНО ВРЕМЕ:
ОТ ПОНЕДЕЛНИК  ДО ПЕТЪК
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00

ТЕЛ. ЗА СПРАВКИ: 032/260 974
КСК –г-жа А. ХОСЕН

ОТ   РЪКОВОДСТВОТО
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
 

  Дата: 04.07.2013 г.


Студентите от своя профил ежедневно трябва да потвърждават присъствието си на практиката за предходния ден. Менторът от профила си също потвърждава ежедневно проведената практика от студента.

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

  Дата: 26.06.2013 г.

Уважаеми студенти,

Във връзка с многократни запитвания относно предоставянето на банкови сметки, на които да се изплащат възнагражденията Ви, бихме искали да Ви уведомим, че НЕ БИВА И НЕ МОЖЕ да предоставяте чужди банкови сметки. Когато бъде наредено плащане към дадена сметка, в платежното нареждане се въвеждат реквизити, измежду които „Име на получателя“ и „IBAN №”.
В случай, че името на получателя на превода не съвпада с титуляра на сметката, банката автоматично връща превода. За да не се чудите защо не сте си получили стипендиите за практическо обучение и за да си спестим излишни нерви, Ви умоляваме да предоставяте ВАШИ ЛИЧНИ банкови сметки, а не сметки на Ваши роднини, приятели, познати и т.н.

С уважение,
Екип на проекта

Студентите желаещи да проведат практика по проекта следва да...

  Дата: 12.06.2013 г.

Студентите желаещи да проведат практика по проекта следва да внесат следните договори:

1- между висше училище и работодател
2- между висше училище и студент
3- между висше училище и ментор

Всеки един договор трябва да е в 3 екземпляра (9 общо).

Подписани съответно от работодател (с подпис и печат), студент и ментор минимум 2 седмици преди началната дата на практиката.

Договори ще се приемат до 10.07.2013 г. и след ваканцията от 01.09.2013 г.

Договорите се генерират от профилите на работодателя, ментора и студента, след като попълните всички изискващи се данни в съответните профили на страницата на проекта praktiki.mon.bg. Допълнителна информация можете да намерите на същия сайт.

Подписани и подпечатани договори се предават при директор печатни дейности - Камелия Алексиева, етаж 1, стая 5.

За въпроси e-mail адрес: proekti @ cea.bg или pechat @ cea.bg

(моля изпишете e-mail адреса без празните места около @ )

Проект студентски практики

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |