Facebook YouTube Google+
Виртуален справочник
Организации и институции

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

СВЕТОВНА БАНКА
http://www.worldbank.org/

Институт за пазарна икономика – анализи, доклади, бизнес, финанси, регионално развитие, Балкани.                                                                        http://www.ime-bg.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Съдържа разнообразна информация в областта на икономиката, труда, екологията и др.             http://www.oecd.org/home/        

Национална агенция за приходи                                      www.nap.bg

Библиотеки

 Библиотеките в България

Богата на информация за библиотеките в България страница, с връзки към каталози, стандарти, нормативни документи и др.

http://www.bibliotekibg.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=63

НБКМ

Страницата на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

http://www.nationallibrary.bg/

Централна научно техническа библиотека

Съдържа български и чуждестранни пълнотекстови ресурси на свободен достъп, вкл. и в областта на икономиката, бизнеса и финансите

http://mail.nacid-bg.net/bgnew/virtlib/virtlibbg-97.shtml

Библиотека на университета в Женева

Предлага богата информация и връзки към бази данни, интернет ресурси, каталозите на библиотеката и др. Страницата е на френски и английски езици.

Руска държавна библиотека

Страницата съдържа информационни ресурси, изследвания и публикации, новости и събития

Библиотека на МГУ

Московски държавен университет. Страницата на библиотеката предлага информация и връзки към други страници и каталози на руски език.

Американска библиотечна асоциация

Страницата съдържа полезна информация за библиотечни и информационни работници и връзки към американски библиотеки, каталози и бази.

 Асоциация на европейските библиотеки

Страницата на Европейското бюро на библиотечната, информационна и документационна асоциация.

Списания

Икономически алтернативи  Научно списание, издание на УНСС. Достъпен е пълният текст на статиите от 2005 г. насам.
http://alternativi.unwe.acad.bg

Диалог  Електронно списание, издание на СА “Д.А. Ценов” – Свищов. Предлага достъп до пълния текст на статиите от 2002 г. насам.
http://www.uni-svishtov.bg/dialog/

Вести  Бюлетин на Европейски Иновационен Център Архив от 2003 г.
http://www.irc.bg/bg/inners.php?index=1211

Известия на Икономически университет Варна  Архив от 2002 г. 
http://www.ue-varna.bg/Library/ue/index1.html

Годишник на УНСС Архив от 2005 г. на български и английски език
http://www.unwe.acad.bg/yearbook/

Научни трудове - УНСС  Архив от 2004 г. на български и английски език
http://www.unwe.acad.bg/research/

SpringerOpen  - Научни списания със свободен достъп
http://www.springeropen.com/journals

Електронни книги
http://youre-books.biz/?p=18

Человек и труд Издател : Человек и труд , ISSN 0132-1552
http://www.chelt.ru/list.html

Inderscience Publishers
http://www.inderscience.com/samples.php

Scientific Journals International
http://www.scientificjournals.org/resources.htm

OpenJ-Gate
http://www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx

E-Journals.Org  Предлага връзки към световните електронни списания. Тази база е част от World-Wide Web Virtual Library. Има директория на списанията със свободен достъп в пълен текст (Directory of Open Access Journals). Дисциплините се актуализират и допълват постоянно. Между тях са: Икономикс, История на икономиката и бизнеса, Източно-Европейски изследвания и др. традиционни и нови области на знанието.
http://www.e-journals.org/


Аcademic journals
http://www.academicjournals.org/journals.htm

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |