Facebook YouTube Google+
Информационен бюлетин
БЮЛЕТИНИ, ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ

Бюлетин ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_materials/bulletins/index_bg.htm

Информационен бюлетин на ЕП - Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/newslettersCom.do?language=BG&body=ENVI

Информационен бюлетин на ЕП - Правата на човека
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/newslettersCom.do?language=BG&body=DROI

СВЕТОВНА БАНКА - ПУБЛИКАЦИИ
http://www.worldbank.org/reference/

WORLD ECONOMIC AND FINANCIAL SURVEYS – м. 04.2011
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf


НОВИ КНИГИ


   
Нови книги - 2017 (210 Kb) свали
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |