Facebook YouTube Google+
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ
Съобщение:

Съобщение за студентите ІV курс, специалност МОР, ППООР, НСАД, редовно и задочно обучение

Лекциите по Управление на човешките ресурси в МВР ще се проведат на 04.11.2017 г. от 09:00ч. - 19:00ч. и на 05.11.2017 г. от 09:00ч. - 13:00ч.

Съобщение:

Съобщение за студентите допуснати до защита на дипломна работа и държавен изпит на 21.10.2017 г.

Защитата на дипломна работа и държавния изпит за ОКС "Бакалавър" ще започнат в 09.00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите допуснати до защита на дипломна работа на 21.10.2017 г.

Защитата на дипломна работа за ОКС "Магистър" ще започне в 14:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за дипломантите ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

На 17.10.2017 г., 11:00 часа, 18 зала ще се проведе среща с научен ръководител проф. Милена Тепавичарова.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Магистър", специалност "НСАД", "Криминалистика", "МСПТ".

Лекциите на 14, 15.10.2017 г. по "Стратегически анализ в сигурността" се отменят за 04, 05.11.2017 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите III курс, редовно и задочно обучение, специалност "Маркетинг"

Изпитът по Цени и ценова политика на 22.10.2017 г. ще започне в 15:00 ч. , 21 зала.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІV курс, редовно и задочно обучение, специалност "МОР", "НСАД", "ППООР"

Изпитът по Управление на човешките ресурси в МВР на 22.10.2017г. се отменя.

Съобщение:

Проект „Студентски практики“ продължава и през следващата година! За повече информация - в стая № 5.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІІІ курс, редовно  и задочно обучение , специалност "НСАД", "ППООР", "Криминалистика", "Национална сигурност и борба с киберпрестъпността".

Практическите  занятия  по Стрелкова  подготовка  ще  се  проведат  на 20.10.2017г. от 10:00 ч. в стрелбището на   фирма  ДАИКС ООД  в  квартал  Кичук Париж.

Всички студенти, които желаят да участват в  практическите занятия по Стрелкова подготовка, трябва да се явят на 20.10.2017. в 09:00 ч. във фоайето на ВУСИ за инструктаж.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІІІ курс, задочно обучение, специалност "НСАД" и "Национална сигурност и борба с киберпрестъпността"

Лекциите по Защита на трафичните данни на 30.09.2017 г. ще започнат от 13:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІІ курс, редовно обучение, специалност "НСАД", "ППООР", "Криминалистика", "Национална сигурност и борба с киберпрестъпността"

Лекциите по Индустриални отношения и сигурност се отменят за 12,13,14 ноември, 09:00 - 18:00 часа, 4 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, редовно и задочно обучение, специалност "МОР", "ППООР", "НСАД"

Лекциите по Управление на човешките ресурси в МВР на 30.09.2017 г. ще започнат от 13:00 ч., 1 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите 3 курс, редовно обучение, специалност "ППООР" и "Криминалистика"

Лекциите по Криминология на 25.10.2017г. ще започнат от 13:30 часа, 18 зала.

Съобщение:

Съобщение за дипломантите ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

Дипломните работи трябва да се предадат в срок до 05.10.2017г. в два екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на CD.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІV курс, специалност Счетоводство и контрол, редовно и задочно обучение

Лекциите по Счетоводна политика на 09.09 и 10.09.2017г. се отменят за 30.09 и 01.10.2017г.

<<123>>
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |