Facebook YouTube Google+
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ
Съобщение:
Няма да бъдат давани дипломите на студенти, които имат взети и невърнати книги от библиотеката.
Съобщение:

Връчването на дипломите на випуск 2016 ще се проведе на 01.07.2017г., 2 аудитория, по следния график:

09.00ч. - "Счетоводство и контрол" и "Финанси"

12.00ч. - "Бизнес администрация"

14.00ч. - "Мениджмънт на опазване на обществения ред" и "Мениджмънт на антитерористичната дейност"

16.00ч. - "Икономика на туризма", "Маркетинг" и "Бизнес информатика"

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс редовно и задочно обучение

Официалното откриване на учебната година ще бъде на 07.10.2017г.

Съобщение:

Съобщение  за дипломантите  ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”     

На 17 юни 2017г. ще се проведе консултация във връзка с предстоящия  държавeн изпит и защита на дипломна работа. За специалностите „Бизнес администрация”,” Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма” и „Бизнес информатика”  - 2 аудитория, 11 часа;  „Мениджмънт на опазване на обществения ред” и „Мениджмънт на антитерористичната дейност” – 3 аудитория, 11 часа.

Съобщение:
Всички студенти ОКС "Бакалавър", редовно обучение, които през учебната 2017/18 ще бъдат четвърти курс трябва да предоставят бележка за изкарана едноседмична практика.
Съобщение:
Начало на учебните занятия за студентите от ОКС "Бакалавър", задочно обучение 26 август 2017 г.
Съобщение:
Съобщение за всички студенти от ОКС "Бакалавър"
Срокът за заплащане на семестриалните такси е от 10.09.2017г. до 30.09.2017г.
Съобщение:
Срокът за подаване на заявления за смяна на специалност и форма на обучение е от 01.06.2017 до 15.06.2017 г.
Съобщение:
Студентите ОКС "Магистър"  випуск 2015, четири семестъра и випуск 2016, два семестъра могат да подават заявления за защита на дипломна работа от 10.06.2017 до 24.06.2017 г. Необходими документи - два броя снимки паспортен формат, копие на лична карта, документ за платена такса.
Съобщение:
Съобщение за студентите ОКС "Магистър", ІІ курс, 3 семестъра
Срокът за заплащане на таксата за защита на дипломна работа е от 01.06.2017г. до 15.06.2017г.
Съобщение:

Съобщение за студентите ІV курс ОКС "Бакалавър"

Срокът за подаване на документи за явяване на защита на дипломна работа и държавен изпит е от 01.06.2017г. до 15.06.2017г. в Учебен отдел. Да се носят два броя снимки паспортен формат, копие на лична карти и бележка за платена такса.

Съобщение:

Съобщение за всички студенти от ОКС "Бакалавър" задочно обучение, които са се записали на избираема дисциплина Информационна сигурност  

Изпитът ще се проведе на 29.04.2017г., 14:00 часа, 3 аудитория

Съобщение:

Съобщение за всички студенти ОКС "Магистър"

Лекциите на 26.03.2017г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Магистър", ІІ курс, които са завършили семестриално.

Срокът за подаване на заявление за защита на дипломна работа е от 20.03.2017г. до 01.04.2017г. в отдел "Учебен". Необходими документи - 2 бр. снимки паспортен формат, копие на лична карта.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІІІ курс

Изпитът по Информационно аналитична дейност в службите за обществен ред ще се проведе на 01.04.2017г., 15:00 часа, 20 зала

<<12>>
Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |