Facebook YouTube Google+
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ
Съобщение:
Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", І,ІІ, ІІІ курс   Срокът за вписване на избираема дисциплина е от 10.12.2017 до  20.12.2017 г. в отдел "Учебен"
Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", І курс 

Срокът за плащане на ІІ вноска на семестриалната такса е от 01.12.2017 - 21.12.2017год., ІІІ вноска от 20.02.2018 - 06.03.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", ІІ, ІІІ, ІV курс

Срокът за плащане на ІІ семестър е от 01.12.2017 до 26.01.2018 година.

Съобщение:

Съобщение:

Съобщение:

Съощение за студентите ІІ курс, редовно обучение 

Лекциите по Информатика на 16.11.2017 г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІV курс, редовно и задочно обучение, специалност "МОР", "ППООР", "НСАД"  

Изпитът по УЧР в МВР ще се проведе на 02.12.2017 г., 10.30 часа, 3 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІІ курс, задочно обучение, специалност "НСАД", "Криминалистика", "ППООР", "Нац. сигурност и борба с кибепрестъпността"   

На 03.12.2017 год. ще се проведе устен изпит по Право на интелектуалната собственост, 10,00 часа, 3 аудитория.

Съобщение:
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И

ИКОНОМИКА


кани студенти, докторанти и млади учени

да участват
в кръгла маса на тема:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО В

НОВОТО ВРЕМЕ


Тематични направления:

Иновативни образователни практики в Европа

Уебинари и онлайн курсове – ползи и предизвикателства

Преподаване в асинхронна среда – на границата между ефективност и
мотивация

Кръглата маса ще се състои на 7 ноември 2017 г.
от 14.30 часа
в сградата на Висшето училище по сигурност и икономика
гр. Пловдив 4004, бул. "Кукленско шосе" № 13
Съобщение:

Съобщение за студентите III курс, задочно обучение, специалност "ППООР", "Криминалистика"

Изпитът по Криминология на 29.10.2017г. ще започне в 12:00 часа, 5 аудитория. 

Съобщение:

Съобщение за студентите допуснати до защита на дипломна работа и държавен изпит на 21.10.2017 г.

Защитата на дипломна работа и държавния изпит за ОКС "Бакалавър" ще започнат в 09.00 часа, 3 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите допуснати до защита на дипломна работа на 21.10.2017 г.

Защитата на дипломна работа за ОКС "Магистър" ще започне в 14:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІV курс, специалност МОР, ППООР, НСАД, редовно и задочно обучение

Лекциите по Управление на човешките ресурси в МВР ще се проведат на 04.11.2017 г. от 09:00ч. - 19:00ч. и на 05.11.2017 г. от 09:00ч. - 13:00ч.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Магистър", специалност "НСАД", "Криминалистика", "МСПТ".

Лекциите на 14, 15.10.2017 г. по "Стратегически анализ в сигурността" се отменят за 04, 05.11.2017 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите III курс, редовно и задочно обучение, специалност "Маркетинг"

Изпитът по Цени и ценова политика на 22.10.2017 г. ще започне в 15:00 ч. , 21 зала.

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |