Facebook YouTube Google+
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ
Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", ІV курс, специалност Маркетинг, редовно и задочно обучение 

Лекциите по Маркетинг на индустриалния пазар  на 10,11.02.2018 г. се отменят за 24,25.02.2018 г., 10.00 часа, 25 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", І курс, задочно обучение, специалност ППООР, Противодействие на тероризма и Криминалистика  

Лекциите по Информационна сигурност на 10,11.02.2018 г. се отлагат за 10,11.03.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Магистър"

Срокът за плащане на семестриалната такса за ІІ семестър е от 15.03.2018 до 15.04.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", І курс 

Срокът за плащане на ІІ вноска на семестриалната такса е от 01.12.2017 - 21.12.2017год., ІІІ вноска от 15.03.2018 - 15.04.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Магистър", специалност Счетоводство и контрол, Финанси 

Лекциите по Анализ на икономическия риск на 20,21.01.2018г. се отменят за 03,04.02.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър, І курс, задочно обучение

Лекциите по Основи на правото на 03, 04 февруари 2018г. ще започнат от 10:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Магистър" 

На 25.01.2018 г. от 13:30 часа, 18 зала ще се проведе консултация във връзка в магистърските тези с проф. Илин Савов.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър"

Документи за поправка на държавен изпит се приемат в отдел "Учебен" от 10.01.2018 до 20.01.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за ОКС "Магистър"

Заявления за явяване на защита на дипломна работа се приемат в отдел "Учебен" от 10.01.2018г. до 20.01.2018 година.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", І,ІІ, ІІІ курс  

Срокът за вписване на избираема дисциплина е от 10.12.2017 до  20.12.2017 г. в отдел "Учебен"

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", ІІ, ІІІ, ІV курс

Срокът за плащане на ІІ семестър е от 01.12.2017 до 26.01.2018 година.

Съобщение:

Съобщение:

Съобщение:

Съощение за студентите ІІ курс, редовно обучение 

Лекциите по Информатика на 16.11.2017 г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІV курс, редовно и задочно обучение, специалност "МОР", "ППООР", "НСАД"  

Изпитът по УЧР в МВР ще се проведе на 02.12.2017 г., 10.30 часа, 3 аудитория.

Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |