Facebook YouTube Google+
Online подаване на документи КСК cea.bg


 1. Онлайн кандидатстване - Бакалавър

  Данните, които попълвате, ще бъдат използвани само и единствено за кандидатстване във ВУСИ.
  За да станете наши студенти, освен онлайн формата, можете да дойдете и да подадете своето
  есе или да попълните тест и на място във ВУСИ на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13.
  Кандидатстването по магистърски програми става на място в кандидат-студенския център на ВУСИ на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13
  За повече информация: тел. 032/ 260 974


  ИНФОРМАЦИА ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА
 2. Име, презиме, фамилия на кандидат-студента
 3. Попълнете вашия адрес
 4. Телефон за връзка с Вас
 5. Попълнете е-mail за връзка с Вас

 6. СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
 7. Изберете желаната форма на обучение
 8. Изберете реда на специалностите при класиране в съответствие с Вашите желания

 9. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ
 10. Попълнете, ако имате оценка от матура (за дипломираните след 2008г.)
 11. Попълнете среден успех от дипломата Ви за средно образуване
 12. При липса на оценка от матура трябва тук да прикачите есе на една от обществено значимите теми:
  1. Настояще и бъдеще на българската държава.
  2. Светоглед и културa.
  3. Човекът в глобализиращия се свят.

 13.  


Карта на сайта| Facebook YouTube Google+
© 2011.ВУСИ. Всички права запазени | e-mail |